Mã số của thí chủ là {{code}}

IP {{info.ip.ip}}
Nhà cung cấp {{info.ip.org}}
Địa điểm {{info.ip.country}} - {{info.ip.city}} - {{info.ip.region}}
Timezone {{info.ip.timezone}}
Hệ điều hành {{info.agent.os.name}} - v{{info.agent.os.version}}
Browser {{info.agent.browser.name}} - v{{info.agent.browser.version}}
Độ phân giải {{screen.width}} x {{screen.height}}

Script tracking đã được cài đặt ở những trang sau

<script defer async src="https://codedao-tracking.glitch.me/track.js" />

Đây là log của thí chủ

Site Time
{{log.referrer}} {{log.time | date: 'medium' }}
Xoá Cookies và mọi dấu vết